Portland, Timberline / Mt. Hood, Bend : June 28 - madpatski